Tasarım Anlayışı


Günümüzde sıkça kullanılan "tasarım" kelimesi B612 tarafından yeniden anlamlandırılarak çözüm, hatta uygun çözüm olarak ele alınmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçları çok iyi analiz edilip gerçek ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmektedir. Tasarım eylemi sadece kuru anlamında bir tarz olarak değil, görsel estetik değerlerin yanı sıra işini, işlevini yerine getirten fonksiyonel çözüm ve çözümler olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu yaklaşımın sonucu olarak tasarım: üretimin her aşamasında, proje çiziminden uygulamanın teslimine kadar işimizin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmaktadır. Böylesine bir süreç ile yaratıcılığı çözümün her aşamasına uygulayan B612 tasarım grubu, tasarımı etkin olarak kullanabilme becerisi olan bir şirkettir.